Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας 2023

Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας 2023

Το νέο διοικητικό συμβούλιο Σ.Φ.Θ.Ι. που εξελέγη απο την Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου την 30.11.2023, μετά την συγκρότησή του σε Σώμα, έχει την εξής σύνθεση:

  • Τσαντηράκη Σοφία: Πρόεδρος
  • Χριστάκης Γεώργιος: Αντιπρόεδρος
  •  Νάσταρη Μαρία: Γενική Γραμματέας
  • Κονταξάκης Δημήτριος: Ταμίας
  • Μύρου Νίκη: Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
  • Κονταξάκη Πόπη: Μέλος
  • Γιαννακουδάκη Μαρία: Μέλος

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Για τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας
Η Πρόεδρος                  Η Γ. Γραμματέας
Σοφία Τσαντηράκη        Μαρία Νάσταρη